География

География село Мухово

Село Мухово се намира в планински район – на 22км. североизточно от град Ихтиман, в сърцето на Средна Гора. Мухово е в непосредствена близост до село Лесичово и село Калугерово. Районът се характеризира с много мек и топъл микроклимат обусловен от язовира, изложението на планинските склонове и надморската височина. Има 274 слънчеви дни годишно, което е над средното за България.

Село Мухово е разположено до
язовир “Тополница”. Язовирът е на река Тополница. Водосборната област на язовира обхваща 1371 кв.км. Язовирната стена е бетонна. Водата от язовира преминава през подязовирната ВЕЦ Тополница. Водите му се използват за напояване на земи в Пазарджишкото поле.
В района се отглеждат овощни дървета, картофи, царевица, малини, а в самото село Мухово виреят различни южни култури като нар, смокиня, мушмула и др.
По последното преброяване от 13.09.2005г. населението на с. Мухово е 96 души като през летните месеци то нараства многократно.

View Larger Map

Вашият коментар