История

История село Мухово

История село Мухово

 Района около село Мухово е една от малкото местности където турците по време на турското робство не са имали възможност да господстват. По време на Априлското въстание Хвърковатата чета на Бенковски (все още несформирана) минава през селата Мечка, Поибрене и Мухово, като във всяко от тях се присъединяват четници. От Мухово се присъединяват около 40 души.